Skipaflotinn

Fjöldi skipa


Fjöldi skipa eftir gerð


Meðalaldur flotans


Heildartonn (brúttó)


Fjöldi skipa eftir landssvæðum


Verðmæti sjávarútvegs

Útflutningsframleiðsla sjávarafurða á föstu verðlagi


Útflutningur sjávarafurða eftir afurðaflokkum og fisktegundum


Verðmæti útflutnings eftir mánuðum - 12 mán meðaltal


Hlutur sjávarútvegs

Helstu liðir útflutnings vöru og þjónustu - Hlutfall


Helstu liðir útflutnings vöru og þjónustu - Verðmæti


Hlutur sjávarútvegs í landsframleiðslu


Rekstrar- og efnahagsyfirlit sjávarútvegs

Tekjur


EBITDA sem hlutfall af tekjum,%


Hagnaður


Eiginfjárhlutfall,%


Heildareignir


Skuldir og eigið fé


Verðvísitölur í sjávarútvegi

Vísitölur botnsfisks, skelfisks og uppsjávarfisks


Daglegt meðalverð á fiski


Verðvísitala sjávarafurði og gengi XDR