Öllum verkföllum frestað

Kjarasamningar SFS, Sjómanna- og vélstjórafélags Grindavíkur og Sjómannafélags Íslands undirritaðir
15. nóvember 2016

Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi (SFS) og Sjómanna- og vélstjórafélag Grindavíkur (SVG) undirrituðu nýjan kjarasamning nú í kvöld og gildir hann til tveggja ára.

Efni samningsins er sambærilegt því sem samið var um við Sjómannasamband Íslands, en SVG samdi einnig um sértaka línuuppbót að fjárhæð 120.000 kr. til handa tilgreindum sjómönnum á línubátum. Þá var einnig áréttaður sérstakur forgangur á endurskoðun fjarskiptamála, með það að augnamiði að lækka fjarskiptakostnað sjómanna. Það er eðlileg og sanngjörn krafa í nútímasamfélagi að sjómenn geti átt örugg og regluleg fjarskipti og að kostnaður þeirra sé ekki úr hófi.

Að gefnu tilefni og vegna umræðu um slysa- og veikindarétt sjómanna, telur SFS rétt að árétta að þessi réttur hefur ekki verið skertur í þeim samningum sem gerðir hafa verið. Í nýgerðum kjarasamningum hefur aðeins verið lýst sameiginlegum markmiðum aðila um að við veikindi eða slys skipverja í skiptimannakerfum skuli þeir verða jafn settir fjárhagslega og ef ekki hefði komið til veikinda eða slyss. Það er miður ef ákvæði þessa efnis mátti misskilja. Þegar viðræðum SFS og SVG var fram haldið í gær urðu aðilar ásáttir um að fella brott hlutaðeigandi ákvæði. Samhliða var gerð bókun þess efnis að réttindaumhverfi slysa- og veikindaréttar í skiptimannakerfum yrði tekið til skoðunar. SFS hefur lagt til að sambærileg breyting verði gerð á þeim kjarasamningum sem þegar hafa verið undirritaðir, þannig að enginn vafi leiki á því að enginn réttur er af sjómönnum tekinn í nýjum kjarasamningum.

Fyrr í dag undirrituðu SFS og Sjómannafélag Íslands einnig kjarasamning, sambærilegan þeim sem Sjómannasamband Íslands hafði áður gert, með þeirri breytingu sem hér hefur verið lýst varðandi slysa- og veikindarétt.

Verkfalli félagsmanna Sjómannafélags Íslands var frestað kl. 15.00 í dag og verkfalli SVG er frestað frá og með morgundeginum, 16. nóvember kl. 14.00.

Öllum verkföllum sjómanna hefur nú verið frestað. Kynningar á gerðum kjarasamningum og atkvæðagreiðslur fara nú fram.

 

 Frá undirritun kjarasamninga SFS við Sjómanna- og vélstjórafélag Grindavíkur í kvöld.

Viðburðir